Kilka słów o fotowoltaice

Działanie instalacji fotowoltaicznej

Panele fotowoltaiczne (PV) pozwalają wytwarzać lokalnie energię elektryczną dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Są one częścią instalacji fotowoltaicznej, w której znajdują się jeszcze inne komponenty, w tym uznawany za „serce” układu – inwerter. Instalacje fotowoltaiczne oferowane są przez firmę PROtech jako kompleksowe rozwiązanie zawierające wszystkie niezbędne elementy do jej zabudowy.

Moc panelu fotowoltaicznego

Należy pamiętać, że moc szczytowa panelu czy całej instalacji PV jest zgodnie z definicją uzyskiwana w warunkach testowych tzw. STC (promieniowanie słoneczne 1000 W/m2, temperatura otoczenia 25°C). Rozwiązania oferowane przez firmę PROtech umożliwiają przewymiarowanie mocy nominalnej instalacji przez zwiększenie liczby paneli fotowoltaicznych. Oferowane inwertery pozwalają nawet na 20-procentowe przewymiarowanie mocy nominalnej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu zakładana moc instalacji będzie uzyskiwana w rzeczywistych warunkach pracy, a zwiększone obciążenie inwertera będzie sprzyjać uzyskiwaniu przez niego maksymalnej sprawności pracy.

Instalacja fotowoltaiczna ON-GRID i OFF-GRID

Instalacje fotowoltaiczne mogą funkcjonować wg różnych zasad. Najczęściej spotykanym ze względów praktycznych i ekonomicznych są układy, tzw. ON-GRID, czyli podłączone do sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu możliwe jest oddawanie nadwyżek wytwarzanej energii elektrycznej do sieci i odbieranie jej w okresach zwiększonego zapotrzebowania, na zasadzie tzw. net-meteringu. Takie rozwiązanie jest zwykle korzystniejsze ekonomicznie niż układ typu OFF-GRID, niezależne od sieci elektroenergetycznej, w którym wymagane jest stosowanie kosztownych akumulatorów. Trzeci rodzaj instalacji – hybrydowy – łączy w sobie cechy układu ON-GRID i OFF-GRID, jednak ze względów ekonomicznych jest stosowany najrzadziej.

Dobór instalacji fotowoltaicznej

Dobór instalacji PV powinien uwzględniać przede wszystkim bilans rocznego i dziennego zużycia energii elektrycznej w budynku. Ilość wytwarzanej w ciągu roku energii elektrycznej nie powinna być większa niż ilość zużywanej w tym czasie energii. Efekt ekonomiczny zastosowania instalacji fotowoltaicznej będzie tym korzystniejszy, im więcej energii będzie zużywanej w budynku na bieżąco. Dobór instalacji może być wykonany na drodze konsultacji ze specjalistą.